Psycholoog Den Bosch - drs. Bernadette van Wouw: Paranormaal begaafd
Ik ben behalve psycholoog ook paranormaal begaafd. Een paranormaal begaafd persoon is iemand, die informatie over iets of iemand krijgt via een andere dan 'de normale' zintuiglijke waarneming. Het is bij mij het beste te vergelijken met een sterk ontwikkeld verhoogd vermogen tot intuïtief voelen. Ik ben helderziend, helderhorend, heldervoelend en helderruikend en werk met energie. Ik heb ruime ervaring om deze extra bronnen van informatie naast reguliere psychologische behandelingen te gebruiken in de begeleiding van mensen.

Een praktijkvoorbeeld om het paranormale aspect te illustreren:
Ben (23 jaar), geeft tijdens een consult aan dat hij geen vrienden heeft en altijd alles alleen moet doen. Hij vindt zichzelf zielig. Ik zie en voel dat hij regelmatig contact heeft met een lange stevige blonde jonge man van zijn leeftijd, waar hij het goed mee kan vinden. Ik vraag Ben, of hij deze jongeman kent en wat hij onder vriendschap verstaat. Ik voel namelijk dat het klikt tussen deze twee en voel tevens dat Ben zichzelf in een slachtofferrol plaatst. Schoorvoetend geeft Ben aan, deze jongen goed te kennen en vaak met hem te sporten. Ze hebben leuke gesprekken samen. Hij zegt te begrijpen wat ik bedoel en vraagt me tevens 'hoe weet jij dat?'

Ik laat hem vervolgens zien, dat hij zichzelf in een slachtofferrol plaatst, die voor hem functioneel was gedurende zijn vroegkinderlijke verleden van emotioneel misbruik, maar nu als volwassen man, niet meer bij hem past.

Geloof in het paranormale is voor de begeleiding niet van belang!