Psycholoog Den Bosch is ook paranormaal begaafd


Wat is dat, een paranormaal begaafd persoon? Een paranormaal begaafd persoon is iemand, die informatie over iets of iemand verkrijgt op een andere wijze dan de gebruikelijke sensorische beleving. Je kunt het bij mij het beste vergelijken met een sterk verhoogd vermogen tot intuïtief waarnemen. Ik ben helderziend, helderhorend, heldervoelend en helderruikend. Ik heb veel ervaring om deze extra informatiebronnen naast reguliere psychologische behandelwijzen te gebruiken in de behandeling van mensen.

Voorbeeld uit de praktijk ter illustratie van het 'paranormale aspect'

Ben (23 jaar), geeft tijdens een consult aan dat hij geen vrienden heeft en altijd alles alleen moet doen. Hij vindt zichzelf zielig. Ik zie en voel dat hij regelmatig contact heeft met een lange stevige blonde jonge man van zijn leeftijd, waar hij het goed mee kan vinden. Ik vraag Ben, of hij deze jongeman kent en wat hij onder vriendschap verstaat. Ik voel namelijk dat het klikt tussen deze twee en voel tevens dat Ben zichzelf in een slachtofferrol plaatst. Schoorvoetend geeft Ben aan, deze jongen goed te kennen en vaak met hem te sporten. Ze hebben leuke gesprekken samen. Hij zegt te begrijpen wat ik bedoel en vraagt me tevens 'hoe weet jij dat?'

Ik laat hem vervolgens zien, dat hij zichzelf in een slachtofferrol plaatst, die voor hem functioneel was gedurende zijn vroegkinderlijke verleden van emotioneel misbruik, maar nu als volwassen man, niet meer bij hem past.

Geloof in het paranormale is voor de begeleiding niet van belang!

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan gerust contact met me op en ga naar: Contact Psycholoog Den Bosch