Psycholoog Drs. Bernadette van Wouw: Paranormaal begaafd
Ik ben behalve psycholoog ook paranormaal begaafd. Een paranormaal begaafd persoon is iemand, die informatie over iets of iemand krijgt via een andere dan 'de normale' zintuiglijke waarneming. Het is bij mij het beste te vergelijken met een sterk ontwikkeld verhoogd vermogen tot intuïtief voelen. Ik ben helderziend, helderhorend, heldervoelend en helderruikend en dien tevens positieve energie toe. Ik heb ruime ervaring om deze extra bronnen van informatie en begeleiding, naast reguliere behandelmethoden, te gebruiken in de begeleiding van mensen.

Energetische behandeling
De energetische behandeling werkt vanuit de overtuiging dat de mens rondom het fysieke lichaam wordt omgeven door een energetisch veld (electromagnetisch veld of ďauraĒ). Dit energiesysteem bevat informatie omtrent het functioneren van het lichaam en is voor mij ervaarbaar en waarneembaar. Energetische behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren van het energetisch veld dat iedereen heeft. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan negatieve energie weg te nemen ontstaat er evenwicht. Het is een holistische benadering die het natuurlijke zelfhelende vermogen van de cliŽnt bevordert. Uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen die overtuiging. Onderzoek toont aan dat een afwijkende ordening in dit persoonlijke energetische veld door blokkades of tekorten uiteindelijk tot fysieke en psychische klachten kan leiden en omgekeerd.

Door mijn heldere vermogens (helderzien, ruiken, horen voelen en weten) ben ik in staat om blokkades of tekorten in de energiestromen van de cliŽnt waar te nemen en aan te vullen, zonder het lichaam aan te raken.

Een praktijkvoorbeeld om het paranormale aspect te illustreren:
Ben (23 jaar), geeft tijdens een consult aan dat hij geen vrienden heeft en altijd alles alleen moet doen. Hij vindt zichzelf zielig. Ik zie en voel dat hij regelmatig contact heeft met een lange stevige blonde jonge man van zijn leeftijd, waar hij het goed mee kan vinden. Ik vraag Ben, of hij deze jongeman kent en wat hij onder vriendschap verstaat. Ik voel namelijk dat het klikt tussen deze twee en voel tevens dat Ben zichzelf in een slachtofferrol plaatst. Schoorvoetend geeft Ben aan, deze jongen goed te kennen en vaak met hem te sporten. Ze hebben leuke gesprekken samen. Hij zegt te begrijpen wat ik bedoel en vraagt me tevens 'hoe weet jij dat?'

Ik laat hem vervolgens zien, dat hij zichzelf in een slachtofferrol plaatst, die voor hem functioneel was gedurende zijn vroegkinderlijke verleden van emotioneel misbruik, maar nu als volwassen man, niet meer bij hem past. Tevens breng ik hem in balans door middel van energiebehandeling. 'Hij geeft aan zichzelf nog nooit zo ontspannen te hebben gevoeld. Dit is nieuw,' zegt hij: 'En voelt heerlijk.'

Geloof in het paranormale is voor de begeleiding niet van belang!