Behandeling
Psychische klachten
Stress en burnout
Eetproblemen
Angstklachten
Hoogbegaafdheid
Hoogsensitiviteit
Relatietherapie
Traumaverwerking
Rouwverwerking
Depressie
• Opvoedingsproblemen
Concentratieproblemen
Slaapproblemen
Expat problemen
Onzekerheid

Opvoedingsproblemen begeleiding bij Psycholoog Den Bosch

Hoe herken je opvoedingsproblemen?
Opvoeden lijkt vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. Het opvoeden van kinderen gaat met vallen en opstaan. Kinderen zijn niet altijd even makkelijk; spijbelen, een boze bui, niet luisteren, te laat thuis komen en liegen. Pas als dit soort moeilijkheden langer aanhouden kun je spreken van opvoedingsproblemen. Als ouder ben je dan niet in staat om het gedrag van hun kind te corrigeren. Je doet je best maar heeft het niet het gewenste resultaat.

Enkele opvoedingsproblemen
• je kind luistert niet goed naar je
• gesprekken lopen steeds vaker uitlopen op een conflict of ruzie
• je voelt je vaak machteloos in de opvoeding van je kind
• je vindt onvoldoende aansluiting bij je kind
• verschillende dingen heb je al geprobeerd maar niets lijkt langdurig te werken

Wat zijn opvoedingsproblemen?
Opvoedingsproblemen beginnen vaak heel geleidelijk, maar soms ook heel abrupt. Denk aan het gedrag van een kind in de peutertijd of van pubers. Een opvoedingsprobleem is in eerste de plaats een probleem voor de ouders. Je wilt vaak iets bereiken, wat niet lukt. Bijvoorbeeld dat je kind beter naar je luistert. Je voelt je als ouder machteloos, onzeker en zelfs kwaad wanneer het niet lukt om het gedrag van je kind te veranderen.

Enkele oorzaken van opvoedingsproblemen
• ouders staan er vaker alleen voor dan vroeger
• door kleine gezinnen kunnen ouders tegenwoordig minder oefenen in opvoeden
• de ouder heeft het gevoel tekort te schieten
• een ontwikkelingsstoornis bij het kind, bijvoorbeeld ADHD
• botsende karakters tussen ouders en kind
• vaste gewoontes in het gezin knellen bij het kind
• de ouder reageert meer op negatief gedrag van het kind dan op positief gedrag
• echtscheiding
• het kind maakt deel uit van een nieuw samengesteld gezin
• moeilijkheden op school

Begeleiding bij opvoedings- en puberproblemen door Psycholoog Den Bosch
Gelukkig zijn opvoedingsproblemen oplosbaar. Opvoedingsproblemen kunnen worden opgelost met de juiste toepassing van goede handvatten. Omdat ik sterk vanuit de intu´tie werk, ben ik in staat snel inzichtelijk te maken welke factoren hebben bijgedragen aan je problemen. Ik kan direct eventuele knelpunten aanwijzen in de huidige relatie tot jouw kind(eren) en jouw gezin. En kan je concrete handvaten aanreiken met duidelijke aanwijzingen tot verbeteringen. Ik pas daarbij de psychologische behandelmethoden toe die bij jouw situatie passen en ga er flexibel mee om.

Meer informatie omtrent de behandeling van opvoedings- en puberproblemen en andere klachten binnen praktijk Psycholoog Den Bosch - Drs. Bernadette van Wouw, vind je onder behandeling.