Opvoeding - Psycholoog Den Bosch


Hoe herken je opvoedingsproblemen?

Opvoeden lijkt vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. Het opvoeden van kinderen gaat met vallen en opstaan. Kinderen zijn niet altijd even makkelijk; spijbelen, een boze bui, niet luisteren, te laat thuis komen en liegen. Pas als dit soort moeilijkheden langer aanhouden kun je spreken van opvoedingsproblemen. Als ouder ben je dan niet in staat om het gedrag van hun kind te corrigeren. Je doet je best maar heeft het niet het gewenste resultaat. Hulp bij het opvoeden is dan een verademing.

Enkele opvoedingsproblemen

• je kind luistert niet goed naar je
• gesprekken lopen steeds vaker uitlopen op een conflict of ruzie
• je voelt je vaak machteloos in de opvoeding van je kind
• je vindt onvoldoende aansluiting bij je kind
• verschillende dingen heb je al geprobeerd maar niets lijkt langdurig te werken

Wat zijn opvoedingsproblemen?

Opvoedingsproblemen beginnen vaak heel geleidelijk, maar soms ook heel abrupt. Denk aan het gedrag van een kind in de peutertijd of van pubers. Een opvoedingsprobleem is in eerste de plaats een probleem voor de ouders. Je wilt vaak iets bereiken, wat niet lukt. Bijvoorbeeld dat je kind beter naar je luistert. Je voelt je als ouder machteloos, onzeker en zelfs kwaad wanneer het niet lukt om het gedrag van je kind te veranderen.

Enkele oorzaken van opvoedingsproblemen

• ouders staan er vaker alleen voor dan vroeger
• door kleine gezinnen kunnen ouders tegenwoordig minder oefenen in opvoeden
• de ouder heeft het gevoel tekort te schieten
• een ontwikkelingsstoornis bij het kind, bijvoorbeeld ADHD
• botsende karakters tussen ouders en kind
• vaste gewoontes in het gezin knellen bij het kind
• de ouder reageert meer op negatief gedrag van het kind dan op positief gedrag
• echtscheiding
• het kind maakt deel uit van een nieuw samengesteld gezin
• moeilijkheden op school

Hulp bij opvoeding

Gelukkig zijn opvoedingsproblemen oplosbaar. Problemen met opvoeden, zoals puberproblemen, jongerenproblemen of kinderproblemen kunnen worden opgelost met de juiste toepassing van goede handvatten.

Omdat ik sterk vanuit de intu´tie werk, ben ik in staat snel inzichtelijk te maken welke factoren hebben bijgedragen aan je problemen. Ik kan direct eventuele knelpunten aanwijzen in de huidige relatie tot jouw kind(eren) en jouw gezin. Ik geef je concrete handvaten en adviezen met duidelijke aanwijzingen tot verbeteringen. Daarbij pas ik de behandelmethoden toe die bij jouw situatie en opvoedingsprobleem passen en ga er flexibel mee om.

Verdere informatie over de behandeling van opvoedings- en puberproblemen, problemen met het gezin bij Psycholoog Den Bosch, vind je onder behandeling.


Direct naar behandelingen
Psychische klachten - Stress en burnout - Eetproblemen - Angstklachten - Hoogbegaafdheid - Hoogsensitiviteit - Relatietherapie - Traumaverwerking - Rouwverwerking - Depressie - Opvoedingsproblemen - Concentratieproblemen - Slaapproblemen - Expat problemen - Onzekerheid