Behandeling
Klachten
Behandeling
Stress en Burn-out
Relatieproblemen
Psychotrauma
Depressieve klachten
Angstklachten
Eetproblemen
• Hoogbegaafdheid
Hoogsensitiviteit
Rouwverwerking
Opvoeding en hechting
Expatriates
Begeleiding van problemen met Hoogbegaafdheid bij Psycholoog Den Bosch

Hoe herken ik (problemen met) Hoogbegaafdheid?
Hoogbegaafdheid wordt meestal verbonden aan hoge scores op een intelligentietest (>130). Naast hoge intellectuele mogelijkheden, motivatie, volharding en creativiteit spelen sociale factoren een grote rol bij het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Onderstaand model verduidelijkt dat.


(Mönks,1985)

Enkele kenmerken van hoogbegaafdheid
• Je maakt grote denksprongen en kunt goed problemen analyseren
• Je werkt graag zelfstandig en hebt een hekel aan groepen
• Je ideeën zijn creatief, origineel en je houdt ervan dingen te onderzoeken
• Je hebt moeite met autoriteit en een sterk rechtvaardigheidsgevoel
• Je bent het type wereldverbeteraar
• Je bent zeer alert, trouw, loyaal
• Als je met een project bezig bent, vergeet je alles om je heen, je werkt er lang aan
• Je stelt hoge eisen, vooral aan jezelf
• Je denkt vaak dat je ongelijk hebt omdat anderen anders denken
• Je voelt je eenzaam en zit vaak te piekeren
• Je bent snel verveeld, geprikkeld, geïrriteerd en ongeduldig
• Je durft soms alles, dan weer niets (stemmingswisselingen)
• Je hebt een laag zelfbeeld (laat jezelf niet volledig zien aan de buitenwereld)
• Je hebt vaak het gevoel onder je niveau te presteren
• Je bent chaotisch en hebt problemen met starten, voortzetten en afmaken van
  dingen
• Je hebt een sterke drang naar prikkels en neigt tot verslavingen
• Je bent intuïtief en gevoelig

Niet met alle hoogbegaafden gaat het automatisch goed. Een groot aantal heeft problemen gerelateerd aan hoogbegaafd zijn, zoals onderpresteren, depressies, eenzaamheid, faalangst, leerproblemen, stemmingswisselingen, overgevoeligheid, minderwaardigheidsgevoelens, problemen op het werk of andere problemen. Veel hoogbegaafden die er op latere leeftijd achter komen dat zij een IQ >130 hebben, ervaren een soort rouwperiode: 'wat zou er anders zijn gegaan als ik het geweten had?'

Begeleiding van Hoogbegaafdheid bij Psycholoog Drs. Bernadette van Wouw
Veel hoogbegaafden redden zich goed in het leven, maar soms is extra hulp nodig. Omdat ikzelf hoogbegaafd en hoogsensitief ben en bovendien sterk vanuit de intuïtie werk, laat ik je onder meer zien welke factoren hebben bijgedragen tot je problemen met duidelijke handvaten tot mogelijke verbetering. Mijn ervaringsdeskundigheid is hierbij een groot voordeel, zeker gezien hoogbegaafden in gesprekstherapie aangeven dat zij eigenlijk zelf het gesprek leiden. Ze praten de therapeut onder tafel, houden de controle en komen daardoor nooit toe aan het beleven van hun gevoel, pijn en verdriet. Ook het inzicht volgt dan niet en alles blijft zoals het was.

Meer informatie omtrent de begeleiding van problemen gerelateerd aan hoogbegaafdheid en andere problemen binnen praktijk Psycholoog Den Bosch - Drs. Bernadette van Wouw vind je onder behandeling.

Interessante wetenschappelijke artikelen:
Hoogbegaafde studenten zijn fantasievoller en sensitiever
Een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Florida laat zien dat hoogbegaafde studenten significant vaker gebruik maken van hun actieve verbeeldingskracht dan niet-hoogbegaafde studenten. Meest opmerkelijk was het resultaat dat hoogbegaafde studentes twee keer zo vaak hun verbeeldingskracht gebruiken boven functionaliteit dan niet-hoogbegaafde studentes. Verder laat de studie zien dat hoogbegaafde mannelijke studenten vaker gebruik maken van hun gevoel in het oplossen van vraagstukken dan niet-hoogbegaafde mannelijke studenten.

University of Florida. Gifted students are more imaginative and emotional. Retrieved from Sciencedaily (2011).