Trauma - Psycholoog Den Bosch


Wat is een trauma of PTSS?

Wanneer je iets ingrijpends hebt ervaren, of er getuige van bent geweest, kan dat leiden tot belemmeringen in je functioneren. Als je veel last hebt van de gevolgen van een schokkende ervaring is sprake van een traumatische ervaring, een psychotrauma of posttraumatische stress (PTSS). De traumatische ervaring kan een op zichzelf staande gebeurtenis zijn, zoals een auto-ongeluk, overval of verkrachting. Maar ook opeenvolgende gebeurtenissen, zoals chronisch seksueel misbruik, fysiek geweld of geestelijke mishandeling.

Wat de ervaringen gemeen hebben, is dat je destijds heel erg bang bent geweest. Je voelde je machteloos en hulpeloos. Posttraumatische stress klachten kunnen vrij snel na de gebeurtenis ontstaan, maar ook pas later. Ook van gebeurtenis(sen) die al lange tijd geleden hebben plaatsgevonden, zoals in je kindertijd, kun je nu nog last hebben.

Mogelijke klachten bij posttraumatische stress

• Je beleeft de schokkende gebeurtenis(sen) telkens opnieuw
• Je hebt terugkerende herinneringen en gedachtes aan de gebeurtenis(sen)
• Je slaapt slecht en hebt nachtmerries
• Je hebt overdreven schrikreacties of paniekaanvallen
• Je hebt last van angsten, schuldgevoelens, machteloosheid
• Je probeert situaties, die herinneren aan de gebeurtenis(sen) zoveel mogelijk te
  vermijden
• Je ontkent het gebeurde en probeert ervoor weg te vluchten, bijvoorbeeld door
  keihard te werken
• Je hebt moeite met concentreren
• Je hebt agressie-uitbarstingen of uiterst geremde boosheid
• Je hebt gevoelens van vervreemding
• Je hebt last van stemmingswisselingen
• Je bent somber
• Je hebt onverklaarbare lichamelijke klachten
• Je hebt een zeer laag zelfbeeld
• Je bent overbezorgd ten aanzien van de kinderen
• Je beschadigt je lichaam (automutilatie)
• Je leeft min of meer op de automatische piloot

De klachten van een posttraumatische stress stoornis of PTSS wisselen elkaar af: het ene moment kun je de schokkende gebeurtenis herbeleven, dan weer overheerst vermijding en gevoelens van emotionele verdoving.

Traumaverwerking bij Psycholoog Den Bosch

Posttraumatische stress stoornis is veelal goed behandelbaar. De termijn waarbinnen de behandeling verbeteringen laat zien, is onder meer afhankelijk van het soort trauma, je klachten en omstandigheden waaronder de traumatische ervaring plaats vond.

Psycholoog Den Bosch - Trauma specialist

Als trauma deskundige heb ik veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar trauma. Zo heb ik vanuit mijn expertise in traumaverwerking (internationaal) onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken, gevolgen en verwerking van PTSS of posttraumatische stress. Binnen de vooraanstaande internationale Traumatic Stress Clinic in London (UK) heb ik onderzoek gedaan naar PTSS, chronische traumatisering, waaronder jeugdtrauma, kindtrauma en hechtingstrauma.

Omdat ik naast behandelaar, ook wetenschapper ben en tevens sterk vanuit de intuïtie werk, ben ik in staat snel te voelen waar voor jou de oplossingen liggen in de behandeling van trauma. Om tot gerichte oplossingen te komen gebruik ik de trauma behandelingsmethoden die bij jouw situatie passen en ga er flexibel mee om.

Meer informatie over de therapie bij trauma, posttraumatische stress stoornis of PTSS bij Psycholoog Den Bosch vind je onder behandeling.

Direct naar behandelingen
Psychische klachten - Stress en burnout - Eetproblemen - Angstklachten - Hoogbegaafdheid - Hoogsensitiviteit - Relatietherapie - Traumaverwerking - Rouwverwerking - Depressie - Opvoedingsproblemen - Concentratieproblemen - Slaapproblemen - Expat problemen - Onzekerheid